Beskæring


For at opnå det optimale resultat er det vigtigt at lægge korrekt beskæring på trykfilen. Der vil
sjældent opstå fejl, hvis nedenstående tre beskærings tips følges.

Kundeservice

Er du i tvivl, om du har udført korrekt beskæring på din trykfil, er du meget velkommen til at
sende din fil til tjek til bureauetkomma@gmail.com.

Dette gør vi ganske gratis for dig!

De tre beskærings tips


Tip 1: Layout filen i korrekt størrelse fra start!

Endelig format Layout format (arbejdsområde)
A0-format (841 x 1189) 847 x 1195
A1-format (594 x 841) 600 x 847
A2-format (420 x 594) 426 x 600
A3-format (297 x 420) 303 x 426
A4-format (210 x 297) 216 x 303.
A5-format (148,5 x 210) 154 x 216
A6-format (105 x 148,5) 111 x 154
A7-format (74 x 105) 80 x 111
Visitkort (54 x 85) 60 x 91

Alle formater er opgivet i mm som bredde x højde.

Ekstra 3 mm i layoutet
Som det fremgår ovenfor, lægges 3 mm til alle kanter. De ekstra 3 mm skæres væk, men det
er alligevel vigtigt, at hele arealet udnyttes korrekt. Det er en god idé at lave guidelines i
layout programmet, som ligger 3 mm inde fra alle kanter, så det færdige format hele tiden
kan ses.

Husk, at der altid skal være plads til beskæring, når du layouter din tryksag! Læg 3 mm til på
alle sider af tryksagen.


Tip 2: Grafik som skal gå til kanten, skal fylde hele arbejdsområdet!

Baggrundsfarve og baggrundsbilleder skal gå helt ud i beskæringszonen, altså 3 mm ud over
tryksagens endelige størrelse.

Baggrund skal ”gå ud over kanten”
Man kan sige, at baggrunden i din fil ”går ud over kanten”, og du undgår, at der kommer hvid
kant/ramme, når vi beskærer tryksagen.


Tip 3: Placer ikke tekst for tæt på kanten!

Husk, at tekst og billeder skal placeres inden for sikkerhedszonen, for at undgå at de kommer
for tæt på kanten (og dermed risikerer at blive beskåret).

Forklaring af beskæring


Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm ud over den
endelige kant.

Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring.

Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 3 mm fra den endelige kant.

Om beskæring

Når man beskærer et billede på sin skærm, kan man regne med, at billedet bliver beskåret
lige præcis der, hvor man gerne vil have det beskåret.

Sådan fungerer det desværre ikke, når der er tale om beskæring af tryksager.

2 tons pres

Når vi skærer tryksager, skærer vi typisk igennem en stak papir på op til 15 cm i højden. En
klods på 2 ton holder fast på papiret, så det ikke skrider, når kniven skærer ned
igennem det.

Selvom det er et stort tryk der bliver lagt på papiret, kan det stadig ikke undgås, at arkene vil
skubbe sig en lille smule, når kniven går ned igennem papiret.

Manuel proces

Hertil er det en manuel proces at lægge papiret op i skæremaskinen. Dette kan også gøres ret
præcist, men heller ikke her kan man lægge papiret helt præcist op, så arkene kan desværre
ligge og skyde sig en lille smule i forhold til hinanden.

Pasning

Endelig kan der være en lille smule udsving i pasningen mellem for- og bagside. Da vi altså
ikke kan ramme en streg igennem et helt stød, bør man ikke have elementer, der ligger
tættere end 2-3 mm fra den tiltænkte beskæring.